НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Edit
Click here to add content.

Проверка справки  COVID-19  20210705-58-pcr Verification of a COVID-19 document 20210705-58-pcr

Справка действительна  The document is valid

Пациент  KHAFIZOVA KHUSNORAKHON MIRZOKHID KIZI

Год рождения  21.04.1997

Коронавирус, РНК (SARS-CoV-2, ПЦР) мазок, кач.    РНК НЕ ОБНАРУЖЕНА (05.07.2021)

Patient  KHAFIZOVA KHUSNORAKHON MIRZOKHID KIZI

Year of birth  21.04.1997

Coronavirus RNA (SARS-CoV-2, Real-time PCR)  Negative (05.07.2021)

Карта сайта